Tổ chức – Đoàn thể

TT
Họ và tên
Phụ trách
1
Phuoc

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
vdphuoc@ueh.edu.vn


Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của khoa.
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

  ✪ Phó chủ tịch hội đồng khoa học của khoa.
  ✪ Phụ trách công tác nhân sự của khoa.
  ✪ Phụ trách chính các chương trình giảng dạy và các đề án phát triển chương trình giảng dạy, ngân hàng đề thi của khoa.
  ✪ Trực tiếp phụ trách BM Ngoại ngữ chuyên ngành.
  ✪ Quản lý các phương tiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa.

Công tác khác:

  ✪ Bí thư chi bộ khoa

2
Phi

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
tuanphi@ueh.edu.vn
Phụ trách các mảng công việc:

  ✔ Quản lý các hoạt động tài chính của khoa.
  ✔ Thư ký Hội đồng khoa học của khoa
  ✔ Phụ trách công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của khoa.
  ✔ Trực tiếp phụ trách BM Ngoại ngữ tổng quát và BM Ngôn ngữ Anh.
  ✔ Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

Công tác khác:

  ✔ Phụ trách các công tác đoàn thể, các công tác khánh tiết, lễ tân của khoa.
  ✔ UV Ban chấp hành công đoàn trường.

3

Phạm Thục Anh
Cử nhân - Chuyên viên chính
Thư ký khoa
0902695669
pthuanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

  ❀ Quản lý điểm thi và bài thi các khoá các hệ. Xử lý việc chấm phúc khảo của sinh viên (khi có yêu cầu)
  ❀ Xử lý các báo cáo của thanh tra trường về tình hình giảng dạy của gv khoa.
  ❀ Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ chuyển điểm và miễn học các học phần tiếng Anh.
  ❀ Quản lý tài sản, trang thiết bị của khoa
  ❀ Quản lý thư viện của khoa.
  ❀ Photo, in ấn tài liệu.
  ❀ Tiếp nhận các yêu cầu của sinh viên và khách đến liên hệ công tác và chuyển đến các bộ phận có liên quan để giải quyết.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

  ❀ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi của các khóa đào tạo tại trường
  ❀ Phụ trách các công tác tổ chức lễ tân khánh tiết của khoa.
  ❀ Hỗ trợ đồng nghiệp (thư ký) hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác khác:

  ❀ Tham gia BCH Công đoàn Khoa.
  ❀ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.

4
NgocYen

Nguyễn Thị Ngọc Yên
Cử nhân - Chuyên viên
Thư ký khoa
0167 274 9118
yenntn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

  ❀ Giúp các trưởng Bộ môn lập và quản lý thời khoá biểu các khoá các hệ cho từng học kỳ.
  ❀ Giúp các trưởng Bộ môn theo dõi tiến độ làm đề thi của khoa, nhận và nộp đề thi cho các đơn vị có liên quan.
  ❀ Kê khai thanh toán tiền giảng cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa.
  ❀ Xử lý các kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL & PTCT
  ❀ Phụ trách công tác truyền thông của đơn vị. Tham gia quản lý (admin) và phát triển trang web của khoa.
  ❀ Tham gia công tác ISO của khoa. Xây dựng và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ tài liệu.
  ❀ Soạn thảo các văn bản hành chính, các thông báo, lập các báo cáo thống kê (Việt-Anh).
  ❀ Photo, in ấn tài liệu.
  ❀ Viết biên bản họp các cuộc họp do Ban chủ nhiệm khoa chủ trì.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

  ❀ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác cho Ban chủ nhiệm.
  ❀ Tham gia tổ chức các sự kiện của khoa và của các lớp sinh viên.
  ❀ Hỗ trợ đồng nghiệp (thư ký) hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác khác:

  ❀ Tham gia BCH Đoàn Khoa.
  ❀ Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm khoa và của Trường.

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required