Trần Thị Phỉ

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
 tuanphi@ueh.edu.vn

Phi

» Thâm niên giảng dạy: 28 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

1). Tài liệu học tập Practice Book One, Two – đề tài cấp trường – Phó chủ nhiệm, 2011

2). Application of quizlet.com to teaching and learning business English vocabulary at Ho Chi Minh city University of Economics– đề tài cấp trường – Chủ nhiệm, 2016

 ➡ Bài báo:

1). Sử dụng báo trong lớp học tiếng Anh (2007), Hội thảo:giảng dạy tiếng Anh bậc đại học tại Việt Nam- vấn đề và giải pháp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2). Vài suy nghĩ về việc đưa thuyết trình vào chương trình học tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Tp HCM (2009), KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC : ” MÔN HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI TẠI TRƯỜNG ĐHKT TPHCMVỚI LỘ TRÌNH ĐẠT CHUẨN TOEIC”

3). Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học tiếng Anh giao tiếp thương mại theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2011) KỶ YẾU HỘI THẢO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM , Kỷ yếu hội thảo khoa học- Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

4). Chia sẻ kinh nghiệm: Làm thế nào để giúp sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có một bài thuyết trình hiệu quả. (2011) KỶ YẾU HỘI THẢO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

5). Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tiếng Anh của trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh (2013) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giảng dạy Ngoại ngữ cho SV khối Kinh tế- Kinh doanh. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

6). BÀI KIỂM TRA CUỒI CHƯƠNG HỌC (END-OF-UNIT TEST) HỌC PHẦN 1 & 2 (2013) KỶ YẾUHỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BAN

7). Evaluation of the course book Market Leader – Elementary (2014) KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH:ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

8). Introduction to QUIZLET.COM – a free web application to study Business English vocabulary for students at UEH (2014) KỶ YẾUHỘI THẢO KHOA HỌCCHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH:ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

9). Application of quizlet.com to teaching and learning business english vocabulary at the University of Economics HCMC. (2016) Nhà xuất bản Đại học Ngoại ngữ Hà nội; 7th Annual International Conference on TESOL: Innovations in English Language Teaching and Learning – SEAMEO RETRAC. http://www.vnseameo.org/TESOLConference2016/materials/19_2.pdf

 

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required