Võ Đình Phước

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
 vdphuoc@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 31 nămPhuoc

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh giao tiếp thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

1. Tài liệu giảng dạy Practice Book – Module 4 (2011) Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm đề tài

2. Tài liệu giảng dạy Practice Book – Module 3 (2011) Đề tài cấp trường – Thành viên

3. Tài liệu giảng dạy Practice Book – Module 2 (2010) Đề tài cấp trường – Thành viên

4. Tài liệu giảng dạy Practice Book – Module 1 (2010) Đề tài cấp trường – Thành viên

5. Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại (2014) Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm

6. Tài liệu phục vụ các hoạt động giảng dạy học phần 3&4 chương trình tiếng Anh không chuyên tại UEH. Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm.

7.  Chương trình ôn tập và đánh giá năng lực tiếng Anh Cấp độ B1 Và B2 Khung Châu Âu (CEFR) (2015) Đề tài cấp trường -Chủ nhiệm.

8. The Application of Corpus-Based Approach to Developing Frequency Word Lists for Teaching and Learning Business English at the University Of Economics Ho Chi Minh City. (2017) Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm

 ➡ Bài báo khoa học:

1.  Nhìn lại việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh ở Giai đoạn I (2000) Kỷ yếu khoa học – Giảng dạy tiếng Anh trong trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Tháng 12/2000)

2. Hiện trạng đào tạo tiếng Anh giai đoạn 1 & một số kiến
nghị/đề xuất liên quan
 (2006) (đồng tác giả với Nguyễn Thị Thanh Hà) Kỷ yếu Hội thảo: Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh

3. Giới thiệu những ứng dụng của ngữ học dữ liệu trong quá trình giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên giai đoạn I (2006) Kỷ yếu Hội thảo: Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh

4. Làm thế nào để có được hiệu quả đào tạo tiếng Anh trong chương trình chính quy không chuyên tại ĐHKT TP. Hồ Chí Minh (2007) (đồng tác giả với Nguyễn Thị Thanh Hà) Kỷ yếu Giảng dạy tiếng Anh ở bậc đại học tại Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

5. Chương trình tiếng Anh theo Định hướng TOEIC tại Đại học Kinh tế TP.HCM. (2008) Kỷ yếu Hội thảo Đào tạo tiếng Anh trong các Trường Đại học không chuyên ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo – Viện Khảo thí Giáo dục Hoa kỳ  tổ chức (Hà nội 12/2008)

6. Chương trình TAGTTM tại ĐHKT TP.HCM: cơ sở thực tiễn, khoa học và các đề xuất (2009) Kỷ yếu hội thảo: nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

7. Đề xuất cải tiến chương trình tiếng Anh theo hướng lấy người học làm trung tâm (2011) Kỷ yếu hội thảo: nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

8. Chương trình tiếng Anh cho GV–CBCC (2011)(Đồng tác giả với Phan Xuân Thảo và Bùi Mỹ Ngọc)Kỷ yếu hội thảo: nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại Học Kinh Tế TP.HCM.(2011)

9. Xác Định Độ Khó Văn Bản Bằng Công Cụ Coh-Metrix (2013) Kỷ yếu hội thảo khoa học 2013

10. Định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh không chuyên phục vụ các chương trình đào tạo tiến tiến tại UEH (2014) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

11. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại UEH (2014) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

12. Should we say “NO” to translation in teaching reading comprehension? (2015) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH

13. A comparison between English and Vietnamese nasals (2016) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DAY NGOẠI NGỮ TẠI UEH.

14. Giảng dạy Ngoại Ngữ trên Hế Thống LMS của UEH: Thực Trạng và Giải pháp cải tiến (2018)  Hội thảo khoa học: Teaching Business English: Striving in the Digital Era