Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang
Thạc sĩ, Giảng viên

Cử nhân Quản trị kinh doanh ( ĐH Kinh tế TP.HCM, 2017)
 buithithutrang2002@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 11 nămTTrang

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại tổng quát, Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị học, Kĩ năng nói

» Hoạt động khoa học:

1.  Thành viên biên soạn Tài liệu học tập Practice Book 5 và Practice Book 6-  năm 2015

2. Thành viên biên soạn Giáo trình Anh văn đầu vào hệ liên thông- năm 2012

 ➡ Bài báo

1. Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng vốn từ vựng thương mại trong kỹ năng nói cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM (2011)  Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại Học Kinh Tế Tp.Hcm (2011)

2. Tentative activities for teaching language skills in Module 1 (2014) Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình tiếng anh tại ueh: Đánh giá và đề xuất cải tiến (2014)

3. Teaching case studies in Module 2 (2015)  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH(2015)