Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 thuyuyen@ueh.edu.vn

Uyen

» Thâm niên giảng dạy: 23 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh không chuyên, Thuyết trình bằng tiếng Anh

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

Đề tài cấp trường, đồng chủ nhiệm, thẩm định tháng 01.2016:
Hiệu quả của hoạt động tự đánh giá và giảng bài cho bạn học dựa trên biểu đồ LEARNING PYRAMID đối với khả năng ghi nhớ bài trong môn tiếng Anh của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế TP HCM
(The effectiveness of the self-assessment and peer-teaching activities based on the LEARNING PYRAMID on the students’ retention in learning English at the University of Economics, HCMC)

 ➡ Bài báo:

1.  Để sinh viên có thể tự học tốt môn tiếng Anh (2009) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Môn học tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT TP. HCM với lộ trình đạt chuẩn TOEIC.

2.  Viết chính tả – một hoạt động hiệu quả trong việc giảng dạy tiếng Anh, (2009) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Môn học tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT TP. HCM với lộ trình đạt chuẩn TOEIC.

3.  Một số góp ý về việc giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói tiếng Anh ở Trường Đại học Kinh tế TP.HCM để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, (2011) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh tế TP HCM.

4. Tentative Activities for Teaching Language Skills in Module 1 (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

5. Using Interactive Whiteboard in English Classes – A Nightmare or an Enjoyable Experience? (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

6. Calibration – a Significant Activity and Contributory Factor to Quality and Fairness in Testing Language Skills (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.

7. Hiệu quả của hoạt động giảng bài cho bạn học và tự đánh giá dựa trên lý thuyết về tháp học tập (Learning Pyramid) đối với khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh của sinh viên tại trường đại học Kinh Tế TP.HCM (2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam.

8. The Effectiveness of the Self-Assessment and Peer-teaching Activities on Students’ Vocabulary Retention (2016) The First International Conference on Language Development ICLD 2016.