Lê Phương Nga

Lê Phương Nga
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnga@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 13 nămpnga2

» Môn học đảm nhiệm: Anh văn thương mại

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học: Tài liệu học tập : End-of-unit tests HP1, HP2 – thành viên

 ➡ Bài báo:

1. Sử dụng báo tiếng Anh trên lớp góp phần tăng động cơ và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu của sinh viên kinh tế (2006). Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh.

2. Bài kiểm tra cuồi chương học (End-of-unit test) học phần 1 & 2 (2013). Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp ban.

3. Evaluation of the course book Market Leader – Elementary (2014). Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình tiếng anh tại UEH: đánh giá và đề xuất cải tiến.

4. Some causes of students’ passiveness in English classrooms (2014). Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình tiếng anh tại UEH: đánh giá và đề xuất cải tiến.

5. Teaching large multilevel classes at University of Economics HCMC (UEH) (2015). Kỷ yếu hội thảo khoa học: nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH. http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/teaching-large-multilevel-classes-at-university-of-economics-hcmcueh/