Lê Thị Diên Anh

Lê Thị Diên Anh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 dienanh@ueh.edu.vn

 

 

» Thâm niên giảng dạy: 31 nămd-anh

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại

»  Hoạt động khoa học:

Bài báo khoa học

1/ Ẩn dụ dùng từ ngữ chỉ thực vật trong tiếng Việt (2008), báo cáo và Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giáo dục Ngôn ngữ tại Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh 20/12/2008)

2/ Ẩn dụ dùng từ ngữ chỉ động vật trong tiếng Việt (2009), báo cáo và Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Ngữ học toàn quốc 2009 (Cần Thơ 18/04/2009)

3/ Bên lề dịch thuật và tiếng Việt (2013), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ban 2013.

4/ Tentative Activities for Teaching Language Skills in Module 1 (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

5/ Ẩn dụ dùng từ ngữ chỉ các bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt và tiếng Anh (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học Ngoại Ngữ tại UEH.

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required