Lê Thùy Giang

Lê Thùy Giang
Thạc sĩ, Giảng viên
 thuygiang.le@ueh.edu.vn

TGiang

» Thâm niên giảng dạy: 6 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh không chuyên, Biên dịch Thương mại

» Hoạt động khoa học:

 ➡  Công trình khoa học:

Tài liệu tham khảo Practice Book 5 – đề tài cấp trường, thành viên, 2015

Bài báo:

  1. Visual mini-tests in reviewing vocabulary of modules 1, 2, 3, 4. (Các bài kiểm tra hình ảnh trực quang trong việc ôn tập từ vựng của các học phần 1,2,3,4.) (2015) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.
  2. Vấn đề định giá chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển: Phân tích khả năng áp dụng APA tại Việt Nam (cùng Thạc sĩ Đặng Thị Bạch Vân) (2014) Tạp chí Phát triển và Hội nhập / Số 18 (28) / trang 58-62,70/ ISSN 1859 – 428 X
  3. Using Cognitive Strategies In Teaching and Learning Vocabulary at Some UEH English Classrooms (2013) Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ban
  4. Sử dụng trò chơi để thực hành phần từ vựng trong giáo trình Market Leader Elementary Course Book học phần I (2011) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh tế TP HCM.