Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 nguyenanhthu59@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 28 nămAThu

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại

»  Hoạt động khoa học:

Bài báo khoa học:

– End-of-unit-test -module 3
– Practice book- module 2

 

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required