Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Giảng viên
 anhnn@ueh.edu.vn

NAnh

» Thâm niên giảng dạy : 36 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại tổng quát

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

  1. Tài liệu học tập : Vocabulary – Enterprise Three – Đề tài cấp Trường – Chủ nhiệm, 2000
  2. Tài liệu học tập : Vocabulary – The Language of Accounting in English – Đề tài cấp Trường – Chủ nhiệm, 2000

Bài báo

  1. Một số ‘khó khăn’ và ‘nhu cầu’ của sinh viên khi học tiếng Anh tại ĐHKT TP. HCM (2014) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến
  1. Học Đọc từ một góc nhìn (Về một loại bài tập người học thường ít thực hiện) (2015) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.

 

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required