Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 npckinhte@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 25 nămPChi

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại tổng quát; Reading

»  Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học: Tài liệu học tập Practice Book 1, 2 _ thành viên 2011

 ➡ Bài báo:

1. Vai trò và sự hữu ích của task trong việc thực hành các kỹ năng ( 2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học: ” Môn học tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT TPHCM với lộ trình đạt chuẩn TOEIC”.

2. Một vài trao đổi cá nhân để việc dạy và học reading  texts ở học phần 3 và 4 hiệu quả hơn (2011), Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh tế TPHCM.

3. Multiliteracies in Language Education ( 2013), Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp ban 2013.

4. Một vài nhận xét về Tài liệu Ôn tập môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ (2014), Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.

5. Về môn viết ở học phần 3 và 4 cho lớp tiếng Anh không chuyên: thực trạng và đề xuất (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.