Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 hanh_bnn@ueh.edu.vn

Hanh

» Thâm niên giảng dạy: 24 năm

»  Môn học đảm nhiệm: các môn thực hành tiếng

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

 1. Sách Đọc Thêm Dùng Kèm Với Giáo Trình Enterprise One (1998) – Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm đề tài
 2. Business correspondence (1998) – Đề tài cấp trường – Đồng chủ nhiệm
 3. Practice one & two – Module 1 & 2 (2005) Đề tài cấp trường – Thành viên
 4. Business games (2010) Đề tài cấp trường – thành viên
 5. Practice book 3 & 4 (2011) Đề tài cấp trường – thành viên

 ➡ Bài báo khoa học:

 1. “Product Approach” và “Process Approach”: Hai phương pháp dạy kỹ năng viết thường dung (2009) Kỷ yếu Hội thảo khoa học : ” Môn Học Tiếng Anh Thương Mại Tại Trường ĐHKT Tp.HCM Với Lộ Trình Đạt Chuẩn TOEIC”
 2. Một hình thức kết hợp các hoạt động để dạy case study trên lớp theo định hướng lấy học viên làm trung tâm (2013) Kỷ yếu Hội thảo Đại học Văn Hiến
 3. Đề nghị giải pháp cho cách phát âm tên riêng nước ngoài (2013) Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Ban.
 4. Phân tích lỗi thường gặp trong các lựa chọn của câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra từ vựng của bài thi trắc nghiệm khách quan (2014) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2015/05/19/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-ngay-19122014-2/#more-260
 1. Đề xuất một số hoạt động nhằm làm tăng hiệu quả giảng dạy phần nghe TOEIC ở HP1 & 2 (2014) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2015/05/19/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-ngay-19122014-2/#more-260
 1. The Use of Mother Tongue in Second Language Vocabulary Acquisition (2015) Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy và Học Ngoại Ngữ tại http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/the-use-of-mother-tongue-in-second-language-vocabulary-acquisition/