Nguyễn Thị Kim Thủy

Nguyễn Thị Kim Thủy
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 kimthuy@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 29 năm KThuy

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh Thương Mại

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

  Tài liệu học tập Practice Book Two – Thành Viên

 ➡ Bài báo khoa học:

1. Tiến tới hình thành thói quen chủ động lập kế hoạch học tập của sinh viên – (2016) – Kỷ yếu hội thảo: tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng anh (2006)

2. Những gì cần học khi học từ vựng và luyện từ vựng như thế nào? (2009) – Kỷ yếu hội thảo khoa học : ” môn học tiếng anh thương mại tại trường đhkt tphcm với lộ trình đạt chuẩn toeic” (2009)

3. How to help the weak students benefit the most from the lessons in market leader-Elementary Level (2011) – Kỷ yếu hội thảo: nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng anh tại đại học kinh tế TPHCM.

4. How to help UEH students consolidate their vocabulary (2014) – Kỷ yếu hội thảo khoa học chương trình tiếng anh tại UEH: đánh giá và đề xuất cải tiến. (Co-author with Nguyen Luong Hoang Thanh. MA)

5. Lectures, seminars and tutorials – which ones are the most beneficial? (2015) – Kỷ yếu hội thảo khoa học: nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.