Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 xuanquang@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 26 nămXQuang

» Môn học đảm nhiệm: General Business English; English for Management; English for Marketing; English for Economics; English for Foreign Trade; English for Banking and Finance; English for Accounting.

» Hoạt động khoa học:

 ➡ BÀI VIẾT

1. The Role of the Vietnamese Language in the English Teaching and Learning in Vietnam. (1998). A study for Master Thesis in Ha Noi University of Foreign Studies.

2. Một Đề Nghị Về Chương Trình Huấn Luyện Tiếng Anh Cho Sinh Viên Trường ĐHKT/TPHCM (2000). Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế, Số 115, Tháng 5/2000. Trang 34-36.

3. Report on Ability of Using English of UEH Students on Their Graduation (2009). Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học : Môn Học Tiếng Anh Thương Mại Tại Trường ĐHKT TP.HCM Với Lộ Trình Đạt Chuẩn TOEIC.

4. Kết quả sơ bộ về khả năng tiếng Anh của một số sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM qua bài thi TOEIC (2011). Kỷ Yếu Hội Thảo: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Tiếng Anh Tại Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.

5. More Effectively Learning English (2013). Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học 2013 [Ban Ngoại Ngữ, ĐHKT TP.HCM]

6. How to Improve English Listening Skill for Vietnamese Students (2014). Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Chương Trình Tiếng Anh Tại UEH: Đánh Giá Và Đề Xuất Cải Tiến.

7. Making a Speech in English: How To Do It More Effectively (2015). Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Ngoại Ngữ Tại UEH.