Trần Mai Chi

Trần Mai Chi
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 maichi@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy : 29 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh thương mại tổng quát

 ➡ Công trình khoa học                     

  1. Practice Book 1, 2 – thành viên 2011

 ➡ Bài báo khoa học

1. Learners’ potential problems in listening and criteria of selecting recorded materials. Kỷ yếu Hội thảo khoa học (2016)

2. Đánh giá giáo trình Market Leader-Pre-Intermediate tại trường ĐHKT TP. HCM (2014) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến

 

Gửi ý kiến

Fields marked with an * are required