Lê Thị Thảo Linh

Lê Thị Thảo Linh
Thạc sĩ, Giảng viên
linhltt@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 5 năm

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh Thương mại, Tiếng Anh tổng quát