Lịch làm việc của Đoàn REI (Resource Exchange International)

Đoàn doanh nhân Mỹ thuộc tổ chức REI sẽ sang nói chuyện với sinh viên của trường vào 2 ngày 18 và 19.10.2016.

SV có thể đăng ký tham dự qua đường link: https://goo.gl/forms/Yo7cxo2u0Kr3bYTk1

hoặc bằng cách gởi email cho cô Dương Thị Thúy Uyên – Phó Trưởng BM Ngoại ngữ tổng quát: thuyuyen@ueh.edu.vn từ ngày 11/10/2016

Why We Build from Brian Teel on Vimeo.

Các chủ đề sẽ được trình bày:

Tuesday , October 18, 2016

 1. UEH-ISB
  9:00 – 11:00  –  Room: A 103
  #6: “Deal with Problems Before They Happen – The Basics of Risk Management”

Suzanne Garrett 

 1. UEH-ISB
  2:00 – 4:00   –  Room: A 103
  #23 “Emotional Intelligence 2.0”

Cheryl Meredith

Wednesday , October 19, 2016

 1. UEH-ISB
  9:00 – 11:00  –  Room:I 201 (ISB)
  #24: “The Seven Habits of Highly Effective Executives”

Les Stocker

 1. UEH-ISB
  1:30 – 3:30   –  Room: I 201 (ISB)
  #20 “What Matters More than How Smart You Are… How Emotionally Smart You Are”

Cheryl Meredith

Khoa Ngoại ngữ kinh tế sẽ phụ trách tổ chức các buổi báo cáo vào các buổi sáng. Đề nghị quý Thầy / Cô sắp xếp tham dự và thông báo cho sv của lớp mình đăng ký tham dự, đặc biệt là các lớp CLC và các lớp đã vào chuyên ngành. Quý Thầy Cô khuyến khích các em đi dự 1 hoặc 2 buổi của ngày thứ tư nhiều hơn.

Xin đính kèm slides bài nói của Cô Suzanne. Khoa sẽ tiếp tục cập nhật các tài liệu của các báo cáo viên.

 

Các chủ đề rất hữu ích cho sinh viên giúp các em tăng cường năng lực tiếng Anh cũng như các kiến thức về kinh tế – quản trị.

Khoa đề nghị quý thầy cô chuyển thông tin này đến các lớp mình đang phụ trách.