KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 04/2017

Kỷ yếu Hội thảo “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH” :

1.NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ (CTTTQT) UEH – ThS. Trần Thị Phỉ 

ThS. Trần Thị Phỉ

2.HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI UEH: THỰC TRẠNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

Th.S. Võ Đình Phước

3. HOW TO ADOPT TASK-BASED LANGUAGE TEACHING IN OUR OWN TEACHING CONTEXT- AT UEH

Th.S Nguyễn Thị Minh Ngọc

4. HOW TASK-BASED TEACHING IS REFLECTED IN THE COURSE BOOK “MARKET LEADER”

Th.S. Nguyễn Thị Kim Thủy

5. A REVIEW OF TEACHING METHODS THROUGH CLASSROOM OBSERVATION

Th.S.Võ Đình Phước

6. TASK TRONG CÁC BÀI ĐỌC CỦA GIÁO TRÌNH MARKET LEADER, PRE-INTERMEDIATE, ẤN BẢN LẦN 3

Th.S Nguyễn Phương Chi

7. HOW TO DEVELOP TASKS FOR VOCABULARY ACQUISITION

ThS.  Kiều Huyền Trâm

8. ĐỂ LÀM TAN “LỚP NƯỚC ĐÁ” CỦA CÁC SINH VIÊN “BỊ ĐÓNG BĂNG”

ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi

9. CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING SKILLS (CLIL)

Th.S. Bùi Thị Thu Trang

10. TWO ACTIVITIES FOR MORE INTERESTING AND EFFECTIVE READING LESSONS WITH MARKET LEADER COURSE BOOK

Th.S. Dương Thị Thúy Uyên

11. ARE THEY LEARNING FOR REAL?

TS. Phan Thị Vân Thanh

12. HOW TO BUILD ACTUALLY EFFECTIVE HOMEWORK – AN ACTION RESEARCH

Th.S. Nguyễn Thị Hạnh

13. ENHANCING PRACTICE OF KEY BUSINESS SPEAKING SKILLS THROUGH SPEAKING BANK IN MARKET LEADER SERIES- PRE-INTERMEDIATE LEVEL

Th.S. Phan Xuân Thảo & Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như