Lịch làm việc của Đoàn REI (Resource Exchange International)

Đoàn doanh nhân Mỹ thuộc tổ chức REI sẽ sang nói chuyện với sinh viên của Trường vào các ngày 17, 18 và 20 tháng 4 năm 2017.

Các chủ đề sẽ được trình bày gồm:

Monday , April 17, 2017

UEH – ISB
18:00 – 20:00
#30 “Get Organized! Basic and Intermediate Project Management Tools/Techniques to Plan any Project with your Team”

Jen Knellinger

Tuesday, April 18, 2017

UEH – SFLE
9:00 – 11:00
#31 “Know what your customers want…Marketing Research tools, analyzing results and making better decisions”
Jen Knellinger

Thursday, April 20, 2017

UEH – SFLE
15:30 – 17:00
#7 “International Business Communication”
John Scruton

UEH – ISB
18:00 – 20:00
#8 “Interviewing Skills”
John Scruton

Khoa Ngoại ngữ kinh tế sẽ phụ trách tổ chức các buổi báo cáo #31 và #7. Kính mời Quý Thầy / Cô sắp xếp tham dự và thông báo cho sinh viên của lớp mình đăng ký tham dự, đặc biệt là các lớp CLC và các lớp đã vào chuyên ngành.

Các chủ đề được trình bày chứa đựng nhiều thông tin rất hữu ích cho sinh viên, giúp các em tăng cường năng lực tiếng Anh cũng như vốn kiến thức về kinh tế – quản trị.

Kính mời Quý Thầy Cô chuyển thông tin này đến các lớp mình đang phụ trách.