Thông báo v/v nộp chứng chỉ Anh văn quốc tế xét tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế nhận được thắc mắc từ nhiều sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại về việc có cần nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, cụ thể là IELTS/TOEFL/TOEFL iBT để xét tốt nghiệp hay không.

Về vấn đề này, Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo để sinh viên được biết như sau: Hiện tại chưa có thông báo chính thức từ Nhà trường bắt buộc sinh viên phải nộp bằng IETLS/TOEFL/TOEFL iBT mới được xét tốt nghiệp. Tuy nhiên việc sinh viên học và thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Nhà trường và Khoa khuyến khích để sinh viên tự trau dồi và có  được sự đánh giá cụ thể về năng lực ngoại ngữ của cá nhân. Sinh viên nên thường xuyên theo dõi các thông báo, tin tức từ Nhà trường, Khoa và các Phòng ban liên quan để được cập nhật kịp thời.