Võ Thị Hồng Lê

Võ Thị Hồng Lê
Tiến sĩ, Giảng viên
 levth@ueh.edu.vn

 

» Thâm niên giảng dạy:

» Môn học đảm nhiệm: Anh Văn Thương mại

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Bài báo:

1. Bài báo quốc tế

Vo Thi Hong Le (2017). Authentic Materials to Fulfil Workplace Requirements for Vietnamese Graduates. In Maley A. and Tomlinson B. (Eds) Authenticity in Materials Development for Language Learning (pp. 192-211). Cambridge Scholars.

Võ Thị Hồng Lê, Wyatt M., Mc.Cullagh M., Exploring the gap between Vietnamese workplace  communication in English and English language teaching at a university, Asian ESP Journal(ESP), 12(1), 8-38, June 2016, 0889-4906.

 

2. Bài đăng Hội nghị quốc tế

 • Communicative competence as a key factor for successful graduate employability: Part-1, Perspective from employers, Hội nghị quốc tế Asia Conference on Business and Economic Studies, tháng 9/2018, Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam.
 •  CALL to meet a need for communicative competence, CALL (Computer Assisted Language Learning) in context, XVIIIth International CALL research conference, ngày 7-9/07/2017, Đại học Carlifornia, Hoa Kỳ.
 •  Materials Design to fulfill Workplace Requirements for IT graduates, MATSDA 2016, ngày 18-20/06-2016, Đại học Liverpool, Vương quốc Anh.
 • Supporting Teachers in Materials Design to Fulfill Workplace Requirements for Vietnamese Graduates, MATSDA UL PHD TESOL Conference 2015(MATSDA conference 2015), tháng 06-2015, Đại học Limerick, Ireland.
 •  Computer-assisted language learning: Impediments to success, Research Challenge in CALL(2014 International CALL conference), tháng 07-2014, Đại học Antwerp, Bỉ.

 

3. Bài đăng Hội nghị trong nước

 •  Giảng dạy tiếng Anh hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp,  Hội thảo KH Quốc Gia 2016: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam, 05-2016, Hà Nội, Vietnam, 978-604-62, 978-604-62.
 • Thuyết trình – Ứng dụng cho phần học Case Study trong giáo trình Market Leader, Hội thảo Môn học tiếng Anh giao tiếp thương mại với lộ trình đạt chuẩn Toeic, 07-2009, Trường Đại học Kinh Tế, TP.Hồ Chí Minh.
 • Dạy và học tiếng Anh với những biện pháp cải tiến ứng dụng CNTT, Hội thảo Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong Đào tạo Đại học, Sau Đại học tại ĐHQG-HCM, 12-2008, Đại Học Quốc gia TP.HCM.
 • Học tiếng Anh với sự hỗ trợ của máy vi tính: Những rào cản tiến đến sự thành công, Hội thảo Giảng dạy tiếng Anh bậc Đại học tại Việt nam: Vấn đề và Giải pháp, 2007, Đại Học Quốc gia TP.HCM.
 • Tập huấn PP Giảng dạy Chủ động – Một phương pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh An Giang, Hội thảo Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh An Giang, 2006, Long Xuyên, An Giang.
 • Ảnh hưởng của đề thi và kiểm tra tiếng Anh đối với việc học ngữ điệu tiếng Anh của học sinh phổ thông TP.HCM, Hội thảo Vai trò của hoạt động kiểm tra-đánh giá trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam, 2004, TP. Hồ Chí Minh.