Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, kỹ năng và kiến thức tin học chương trình tiên tiến quốc tế UEH bậc đại học (áp dụng từ khóa 43

Theo kết quả thống nhất của buổi họp  về chuẩn đầu ra tiếng Anh và kỹ năng, kiến thức tin học chương trình tiên tiến quốc tế UEH (áp dụng từ Khóa 43-ĐHCQ), các sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại từ Khóa 43 trở đi cần có chứng chỉ tin học IC3 để được công nhận xét tốt nghiệp.

Sinh viên tham khảo chi tiết tại các link dưới đây:

Chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức tin học (áp dụng từ khóa 43)

Chuẩn đầu ra tiếng Anh (áp dụng khóa 43, 44):