Thông báo tham dự buổi phổ biến thông tin học phần thực tập cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại K41

THÔNG BÁO
V/v thực hiện thực tập tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
Khóa 41 Hệ ĐHCQ

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành Tiếng anh Thương mại Khóa 41 đến về buổi phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên của Khoa như sau:
Địa điểm:   Phòng A 201 – cơ sở 59 C Nguyễn Đình Chiểu
Thời gian: 08:00am ngày 23/11/2018
Trân trọng,