Thông báo về việc chọn công ty thực tập và gia hạn nộp học phí học phần tốt nghiệp đối với SV chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại K41

THÔNG BÁO

V/v chọn công ty thực tập và gia hạn nộp học phí học phần tốt nghiệp

đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại K41 – ĐHCQ

Hiện tại vẫn còn SV Khóa 41 – ĐHCQ chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại chưa liên hệ tìm được công ty thực tập và có một số SV chưa đóng học phí cho học phần thực tập và tốt nghiệp theo quy định của Nhà trường, do đó Khoa thông báo đến các em sinh viên:

  1. Các sinh viên chưa liên hệ tìm được cơ quan thực tập có thể liên hệ với Khoa để được hỗ trợ. Hạn chót: Thứ Hai, ngày 10/12/2018
  2. Sinh viên chưa nộp học phí cho học phần tốt nghiệp cần nhanh chóng hoàn thành học phí, hạn chót Thứ Hai, ngày 10/12/2018.

Trân trọng,