CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ MỸ – NEW ZEALAND CÙNG ILACS – UEH

Sinh viên và phụ huynh quan tâm đến chương trình du học hè Mỹ và New Zealand ngắn hạn do ILACS-UEH tổ chức có thể tham khảo thông tin dưới đây.