KẾT QUẢ MIỄN HỌC VÀ CHUYỂN ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH HỌC PHẦN 1-2-3 KHÓA 45 ĐHCQ

Sinh viên xem danh sách được miễn học và quy đổi điểm môn Tiếng Anh Học phần 1-2-3 tại đây.