Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Lê Thùy Giang

Lê Thùy Giang
Thạc sĩ, Giảng viên
 thuygiang.le@ueh.edu.vn

Hồ Thị Phương Nam

Hồ Thị Phương Nam
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnam1412@ueh.edu.vn

Lê Phương Nga

Lê Phương Nga
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnga@ueh.edu.vn

Võ Đình Phước

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
 vdphuoc@ueh.edu.vn

Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 xuanquang@ueh.edu.vn

Phan Thị Vân Thanh

Phan Thị Vân Thanh
Tiến sĩ
 thanhptv@ueh.edu.vn
 vanthanhphan1512@gmail.com

Nguyễn Lương Hoàng Thành

Nguyễn Lương Hoàng Thành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
 thanhnlh@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thủy

Nguyễn Thị Kim Thủy
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
 kimthuy@ueh.edu.vn