Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Hạ Tấn Hưng

Hạ Tấn Hưng
Thạc sĩ, Giảng viên
hunght@ueh.edu.vn
Xem CV

Nguyễn Huỳnh Trang

Nguyễn Huỳnh Trang
Tiến sĩ, Giảng viên
trangnh@ueh.edu.vn

Hồ Thị Phương Nam

Hồ Thị Phương Nam
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnam1412@ueh.edu.vn

Lê Phương Nga

Lê Phương Nga
Thạc sĩ, Giảng viên
 phuongnga@ueh.edu.vn

Võ Đình Phước

Võ Đình Phước
Thạc sĩ, Gỉảng viên chính
Phó Trưởng khoa phụ trách
093741888
 vdphuoc@ueh.edu.vn

Phan Thị Vân Thanh

Phan Thị Vân Thanh
Tiến sĩ, Giảng viên
 thanhptv@ueh.edu.vn

Xem CV

Nguyễn Lương Hoàng Thành

Nguyễn Lương Hoàng Thành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
 thanhnlh@ueh.edu.vn

Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang
Thạc sĩ, Giảng viên

Cử nhân Quản trị kinh doanh ( ĐH Kinh tế TP.HCM, 2017)
 buithithutrang2002@ueh.edu.vn