Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Tấn Lộc

Nguyễn Tấn Lộc
Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 tanloc_nt@ueh.edu.vn

Trần Thị Phỉ

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
 tuanphi@ueh.edu.vn

Hồ Minh Thắng

Hồ Minh Thắng
Thạc sĩ, Giảng viên
 thangemtoi@ueh.edu.vn

Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn