Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Trần Thị Phỉ

Trần Thị Phỉ
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Phó trưởng khoa
0918142269
 tuanphi@ueh.edu.vn

Hồ Minh Thắng

Hồ Minh Thắng
Thạc sĩ, Giảng viên
 thangemtoi@ueh.edu.vn

Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn

Kiều Huyền Trâm

Kiều Huyền Trâm
Thạc sĩ, Giảng viên
 kieuhuyentram@ueh.edu.vn