Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Võ Đoàn Thơ

Võ Đoàn Thơ
Tiến sĩ, Giảng viên
 doantho@ueh.edu.vn

Kiều Huyền Trâm

Kiều Huyền Trâm
Thạc sĩ, Giảng viên
 kieuhuyentram@ueh.edu.vn

Xem CV

Dương Thị Thúy Uyên

Dương Thị Thúy Uyên
Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
Thạc sĩ, Giảng viên chính
 thuyuyen@ueh.edu.vn

Nguyễn Thị Cẩm Anh

Nguyễn Thị Cẩm Anh
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0972648420
anhntc@ueh.edu.vn

Vương Phạm Thùy Vân

Vương Phạm Thùy Vân
Thạc sĩ – Chuyên viên
Thư ký khoa
0907277208
 vanvpt@ueh.edu.vn