Downloads

Đơn xin miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh

Download (DOCX, 18KB)

 

 

Listening – Practice Book 4

Listening – Practice Book 3

Listening – Practice BooK 2

Listening – Practice BooK 1

PowerPoint Module 2 (Market Leader 3rd Edition)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968

Slides – Practice Book 2 (dành cho giảng viên khoa NNKT)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968

 

Slides – Market Leader – Intermediate

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.