Downloads

NEW LISTENING – PRACTICE BOOKS

Các bạn sinh viên có thể download phần nghe (listening) của Practice Books tại đây

Đơn xin miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh

Download (DOCX, 18KB)

 

 

Listening – Practice Book 4

Listening – Practice Book 3

Listening – Practice BooK 2

Listening – Practice BooK 1

PowerPoint Module 2 (Market Leader 3rd Edition)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968

Slides – Practice Book 2 (dành cho giảng viên khoa NNKT)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968