Hoạt động khoa học

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tháng 12/2019

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Teaching language in the 4.0 era and content-based instruction for business English”. Để tham khảo đầy đủ nội dung kỷ yếu, Quý Thầy Cô có thể truy cập tại đây

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tháng 12/2018

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “TEACHING BUSINESS ENGLISH: STRIVING IN THE DIGITAL ERA”. Để tham khảo đầy đủ nội dung kỷ yếu, Quý Thầy Cô có thể truy cập tại đây.

Dưới đây là tóm tắt các bài viết đăng trong kỷ yếu:

Call for Proposals- Annual Conference 2018

Thư mời dự Hội thảo “Innovations in foreign language teaching and learning “

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 04/2017

Kỷ yếu Hội thảo “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH” :

Kỷ yếu hội thảo khoa học 2016
Kỷ yếu của Hội thảo gồm 23 bài viết thể hiện tâm huyết trong giảng dạy và nghiên cứu của các tác giả thông qua các vấn đề như nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ cùng với những phát hiện trong nghiên cứu ngôn ngữ nhằm phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ.

Hiệu quả của hoạt động tự đánh giá và giảng bài cho bạn học dựa trên biểu đồ Learning Pyramid đối với khả năng ghi nhớ bài trong môn tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

THE EFFECTIVENESS OF THE SELF-ASSESSMENT AND PEER-TEACHING ACTIVITIES BASED ON THE LEARNING PYRAMID ON THE STUDENTS’ RETENTION IN LEARNING ENGLISH AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, HCMC

Lectures, Seminars and Tutorials – Which Ones Are The Most Beneficial?

Nguyễn Thị Kim Thủy, M.A.
Lecturer of School of Foreign Languages for Economics – UEH

As a famous quote goes: “the world is like a book and those who do not travel read only one page”. Reading only a few pages of “this book” from my last visits to some Singaporean universities, I have earned a lot of food for thought as a traveller. As a teacher, the trips to National University of Singapore and Nanyang Technology University induced my inspiration for this research on teaching approach.