Tag Archives: nghiên cứu khoa học

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tháng 12/2019

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Teaching language in the 4.0 era and content-based instruction for business English”. Để tham khảo đầy đủ nội dung kỷ yếu, Quý Thầy Cô có thể truy cập tại đây

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tháng 12/2018

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “TEACHING BUSINESS ENGLISH: STRIVING IN THE DIGITAL ERA”. Để tham khảo đầy đủ nội dung kỷ yếu, Quý Thầy Cô có thể truy cập tại đây.

Dưới đây là tóm tắt các bài viết đăng trong kỷ yếu:

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 04/2017

Kỷ yếu Hội thảo “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH” :