Tag Archives: thực tập

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K42

Nhằm hỗ trợ giảng viên thực hiện công tác hướng dẫn tốt nghiệp thuận lợi và giúp sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập/khoá luận hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế sẽ tập hợp các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn tại bài viết này để giảng viên hướng dẫn và sinh viên tiện tra cứu.

Hướng dẫn và toàn bộ các tài liệu được cập nhật hàng năm. Trước mỗi kỳ thực tập, sinh viên năm cuối sẽ được tập trung nghe phổ biến và hướng dẫn chương trình thực tập của mình.

GVHD và sinh viên có thể tải các văn bản cần thiết theo các link dưới đây hoặc truy cập tại đây.

  1. Danh sách phân công GVHD
  2. Kế hoạch thực tập và xét TN K42 – UEH
  3. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K42
  4. Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập
  5. Quy định về chống đạo văn
  6. Bài thu hoạch tham khảo
  7. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
  8. Mẫu bìa bài thu hoạch thực tập/khóa luận
  9. Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (new)
  10. Academic Phrase Bank

Thông báo tham dự buổi phổ biến thông tin học phần thực tập cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại K41

THÔNG BÁO
V/v thực hiện thực tập tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
Khóa 41 Hệ ĐHCQ

Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập (sử dụng cho bài thu hoạch tốt nghiệp của SV chuyên ngành TATM)

Sinh viên tải mẫu nhận xét của cơ quan thực tập dưới đây:

Thông báo về học phần viết khóa luận tốt nghiệp và thực tập đối với sinh viên K41 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Ngành Tiếng Anh Thương mại yêu cầu sinh viên thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên tham khảo “Đề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên”  tại ĐÂY. (Tất cả sinh viên đều làm KLTN)