Hot Potatoes

Hot Potatoes giúp xây dựng các bài tập tương tác (interactive exercises)

Bộ phần mềm Hot Potatoes là một bộ sáu công cụ được tạo ra bởi nhóm nghiên cứu và phát triển tại Humanities Computing and Media Centre thuộc University of Victoria (Canada).

Phần mềm giúp tạo ra nhiều dạng bài tập cơ bản dựa trên Web tương tác. Các bài tập là các trang web tiêu chuẩn sử dụng mã XHTML 1.1 để hiển thị, và JavaScript (ECMAScript) cho các hoạt động tương tác. Các chuẩn W3C được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt hiện đại bao gồm Internet Explorer, Mozilla, Phoenix, Safari…. Các công cụ authoring cũng sẽ xử lý mã Unicode, vì vậy người sử dụng có thể tạo ra các bài tập bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

hotpotatoesNgười sử dụng không cần phải có kiến thức về XHTML hay JavaScript để sử dụng chương trình này. Tất cả bạn cần làm là nhập dữ liệu: văn bản, các câu hỏi, câu trả lời, v.v… và phần mềm sẽ tạo ra các trang web với các bài tập tương tác. Sau đó, bạn có thể sử dụng trên lớp hoặc đăng trên trang web của mình. Tuy nhiên, các bài tập được phần mềm tạo ra có thể được tùy chỉnh, vì vậy nếu bạn biết HTML hoặc JavaScript, bạn có thể làm thay đổi dạng thức của các bài tập hoặc định dạng của các trang Web .

Hot Potatoes v. 6.3 là phần mềm miễn phí. Bạn được có thể sử dụng nó cho bất kỳ dự án elearning nào bạn muốn. Bạn sẽ được nhắc nhở phải đăng ký khi bạn khởi động ứng dụng. Quá trình này chỉ yêu cầu điền thông tin của bạn, và lưu trữ nó trong hệ thống đăng ký; Tên của bạn sẽ được chèn vào các bài tập bạn tạo ra với Hot Potatoes để xác định bạn là tác giả của các bài tập.