Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh Thương mại

CHUẨN ĐẦU RA 
Ngành: NGÔN NGỮ ANH (ENGLISH LANGUAGE)
Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại (Business English)

  1. Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã số: 52220201
    Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại
  1. Trình độ đào tạo: Đại học.
  2. Thời gian đào tạo: 4 năm.
  3. Đối tượng tuyển sinh, đào tạo:

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại đạt được các chuẩn đầu ra sau:

GRADUATION

Download (PDF, 122KB)