Monthly Archives: December 2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học 24/12/2015

MỤC LỤC


1. ACTION RESEARCH IN EDUCATION – AN OVERVIEW

Nguyen Luong Hoang Thanh M.A.
2. AN EFFECTIVE WAY OF TEACHING PRONUNCIATION IN A BUSINESS ENGLISH COURSE
Ha Thanh Bich Loan, M.A.

Hội thảo khoa học

Kính mời quý thầy cô đến dự buổi Hội thảo khoa học:”Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH”

Thời gian: 8h00 ngày thứ Năm 24/12/2015.
Địa điểm: Phòng A308.

Slides – Practice Book 2 (dành cho giảng viên khoa NNKT)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968

 

Slides – Market Leader – Intermediate

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.