Công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngày 18/5/2016, Bộ GD&ĐT đã công bố định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng chính thức tại Việt Nam, bao gồm:

CEFR

– Bậc 3-5 dùng chung;
– Bậc 2 cho người lớn;
– Bậc 1 cho học sinh Tiểu học;
– Bậc 2 cho học sinh THCS;
– Bậc 3 cho học sinh THPT.

Download các quyết định tại đây.