Hồ Minh Thắng

Hồ Minh Thắng
Thạc sĩ, Giảng viên
 thangemtoi@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 10 nămThang

» Môn học đảm nhiệm: Business English Listening & Speaking

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học: 

 💡 Tài liệu học tập Practice Book 5 & 6 – thành viên, 2014

 💡 Đề cương môn học (Lexicology) cho chương trình Cử nhân tiếng Anh – thành viên, 2014

 ➡ Bài báo khoa học:

1. Evaluation of the course book Market Leader – Elementary (2014) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến: http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/evaluation-of-the-course-book-market-leader-elementary/

2. How to teach large classes (2015) Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH: http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/how-to-teach-large-classes/

3. Using Video Recordings By Mobile Phones To Improve Students’ Confidence & Communication Skill (2015). Kỷ yếu hội thảo quốc tế ICLT (The first International Conference on Language Teaching) trường ĐH Tôn Đức Thắng (on Proceedings )