Kiều Huyền Trâm

Kiều Huyền Trâm
Thạc sĩ, Giảng viên
 kieuhuyentram@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 12 nămHTram

» Môn học đảm nhiệm: Anh văn thương mại; Ngôn ngữ Anh: Các môn kỹ năng

» Hoạt động khoa học:

 ➡ Công trình khoa học:

(1). Thành viên biên soạn Tài liệu học tập Practice Book 5 và Practice Book 6 – năm 2015.

(2). Thành viên biên soạn Tài liệu ôn tập tiếng Anh (Dành cho sinh viên hệ hoàn chỉnh đại học– năm 2010.

 ➡ Bài báo:

(1). An effective activity in teaching speaking skill (2008). Kỷ yếu Hội thảo “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng Trung Quốc” – Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

(2).Some Ideas to Motivate Students to Use English Outside the Classroom (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và Đề xuất cải tiến.
http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2015/08/06/some-ideas-to-motivate-students-to-use-english-outside-the-classroom/#more-798

(3). Suggested Pre-Reading Activities for Reading Texts in Module 3 (Pre- intermediate Market Leader Course Book – Third Edition) (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH. http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/suggested-pre-reading-activities-for-reading-texts-in-module-3-pre-intermediate-market-leader-course-book-third-edition/