Nguyễn Lương Hoàng Thành

Nguyễn Lương Hoàng Thành
Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành
Thạc sĩ, Giảng viên
 thanhnlh@ueh.edu.vn

» Thâm niên giảng dạy: 7 nămTHanh3

» Môn học đảm nhiệm: Tiếng Anh giao tiếp thương mại, Kĩ năng đọc

» Hoạt động khoa học:

 💡 Công trình khoa học:

Thành viên đề tài cấp trường: Application of quizlet.com to teaching and learning business English vocabulary at the University of Economics Ho Chi minh city; (Thẩm định: 2016)

Bài báo:

1. How to help UEH students consolidate their vocabulary (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến. http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/how-to-help-ueh-students-consolidate-their-vocabulary/

2. Action research in education – an overview (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.
http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/action-research-in-education-an-overview/

3. Quantitative research & qualitative research approach. Is the debate between them a never-ending one? (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH.
http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/article/quantitative-research-qualitative-research-approach-is-the-debate-between-them-a-never-ending-one/