Phan Xuân Thảo

Phan Xuân Thảo
Thạc sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
pxthaokt@ueh.edu.vn

XThao

 ➡ Thâm niên giảng dạy: 26 năm

 ➡ Môn học đảm nhiệm: các môn kỹ năng ngôn ngữ, môn văn hóa Anh-Mỹ

 💡 Hoạt động khoa học

 💡 Công trình khoa học:

 1. Tài liệu tham khảo: English Business Correspondence, cấp trường, thành viên, 1999.
 2. Tài liệu học tập Practice Book Three, cấp Trường, Chủ nhiệm, 2011
 3. Tài liệu học tập Practice Book Four, cấp Trường, Thành viên, 2011
 4. Sách: Reading for Understanding Economics, Business Administration, Corporate Finance, Accounting, Banking, and Marketing. Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM. 2012.
 5. Sách: Everyday American Law. Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM. 2012.

💡 Bài báo khoa học:

 1. Tiến tới hình thành thói quen chủ động lập kế hoạch học tập
  của sinh viên
  (2006). Kỷ yếu Hội thảo: Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh.
 1. Nên chăng định hướng chương trình đào tạo tiếng Anh tại
  trường ĐHKT theo hướng TOEIC? (2006).
  Kỷ yếu Hội thảo: Tìm kiếm biện pháp kích thích sinh viên tích cực và chủ động học tiếng Anh.
 2. Tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên K.32 đối với việc giảng dạy môn TAGTTM (2009). Kỷ yếu hội thảo khoa học : “Môn học tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT TPHCM với lộ trình đạt chuẩn TOEIC”
 3.  Tìm hiểu Khung CEFR và tăng tính chủ động trong việc giảng dạy, họctập và đánh giá ngoại ngữ tại Đại học Kinh tế TP.HCM (2011). Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng anh tại đại học kinh tế TP.HCM.
 4. Teaching should be a two-way interaction, not student-centered (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.
 5. A case study in interclass speaking activity in English classes – K38 at UEH (2014), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến.
 6. Initial Surveys: Business English Choice of UEH and Course Expectations (2015). Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Nâng Cao Hiệu Quả Dạy và Học Ngoại Ngữ tại UEH.
 7. Willingness to Communicate in English Reported by Vietnamese Undergraduates. Proceedings of the 1st International Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing (pp.17-27). Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, June 2016.