KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUA CÁC NĂM

KỶ YẾU HỘI THẢO:

2006 2009 2011
2013 2014 2015
2016
 

HT6KỶ YẾU HỘI THẢO: TÌM KIẾM BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH SINH VIÊN TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH (2006)

[icon name=”home” class=”” unprefixed_class=””]PHẦN I: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Hiện trạng đào tạo tiếng Anh giai đoạn 1 & một số kiến
  nghị/đề xuất liên quan
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà & ThS. Võ Đình Phước
 1. Hoạt động dạy và học tiếng Pháp và công tác bồi dưỡng nghiên cứu
  chuyên môn.
  GV.Phạm Đức Ngọc
 1. Đề xuất phương án đánh giá bộ giáo trình tiếng Anh thương mại
  “Business English Course Study Package” dành cho giai đoạn 1
  ThS. Bùi Thị Xuân Hồng
 1. Xu hướng dạy và học ngoại ngữ “Lấy người học làm trung tâm”
  ThS. Nguyễn Thị Tuyết

PHẦN II: TÌM KIẾM BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỌC TIẾNG ANH

 1. Làm thế nào để sinh viên thực sự tích cực trau dồi tiếng Anh trong
  chương trình chính quy?
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà & ThS. Võ Đình Phước
 1. Hiện trạng học kỹ năng giao tiếp trong chương trình tiếng Anh
  thương mại giai đoạn 1 & một số biện pháp khắc phục
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
 1. Tiến tới hình thành thói quen chủ động lập kế hoạch học tập
  của sinh viên
  ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy; GV. Nguyễn Thi Thanh Tâm; ThS. Nguyễn
  Phương Chi; ThS. Phan Xuân Thảo
 1. Sử dụng báo tiếng Anh trên lớp góp phần tăng động cơ và rèn luyện
  kỹ năng đọc hiểu của sinh viên kinh tế
  ThS. Nguyễn Phương Nga; ThS. Trần Thị Phỉ và GV. Trương Thị Anh Đào
 1. Biện pháp nhằm  kích  thích sinh  viên  học  tiếng  Anh tích  cực  hơn
    giai  đoạn 1

  ThS. Vũ Kim Yến
 1. Sử dụng phương tiện trực quan trong bài giảng
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

PHẦN III: GIỚI THIỆU VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 1. Giới thiệu những ứng dụng của ngữ học dữ liệu trong quá trình
  giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên giai đoạn I
  ThS. Võ Đình Phước
 1. Giới thiệu một phương pháp giảng tiếng Anh thực hành
  ThS. Phan Thúy Khanh
 1. Một số băn khoăn trong quá trình giảng thực nghiệm chương trình mới đối với K 30
  ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
 1. Nên chăng định hướng chương trình đào tạo tiếng Anh tại
  trường ĐHKT theo hướng TOEIC?
  ThS. Phan Xuân Thảo

 

HT11KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC : “MÔN HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI TẠI TRƯỜNG ĐHKT TPHCM VỚI LỘ TRÌNH ĐẠT CHUẨN TOEIC”(2009)

PHẦN 1: MÔN TAGTTM: CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC

1.   Chương trình TAGTTM tại ĐHKT TP.HCM: cơ sở thực tiễn, khoa học và các đề xuất
ThS Võ Đình Phước

2.   Môn học TAGTTM với lộ trình đạt chuẩn tại ĐHKT TP.HCM: thuận lợi, thách thức và giải pháp
Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

3.   Để sinh viên có thể tự học tốt môn tiếng Anh
ThS. Dương Thi Thúy Uyên

4.   Report on abitily of using English of UEH students on their graduation ThS. Nguyễn Xuận Quang

5.  Sinh viên nghĩ gì về môn học TAGTTM
ThS Bùi Thị Xuân Hồng

6.   Tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên K.32 đối với việc giảng dạy môn TAGTTM
ThS Phan Xuân Thảo

PHẦN 2: TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VÀ GIẢI PHÁP

7.   Thuyết trình – Ứng dụng cho phần học Case Study trong giáo trình Market Leader
ThS Võ Thị Hồng Lê.

8.   Vài suy nghĩ về việc đưa thuyết trình bằng tiếng Anh vào chương trình dạy TAGTTM tại trường ĐHKT TP.HCM
ThS Trần Thị Phỉ

9.   Teaching Vocabulary – 6 basic principles
Kieran A. File

10. Promoting vocabulary learning
Kieran A. File

11. Những gì cần học khi học từ vựng và luyện từ vựng như thế nào?
ThS Nguyễn Thị Kim Thủy

12. Viết chính tả – một hoạt động hiệu quả trong việc giảng dạy tiếng Anh
ThS Dương Thi Thúy Uyên & Lương Ngọc Phấn

13. Vai trò và sự hữu ích của task trong việc thực hành các kỹ năng
ThS Nguyễn Phương Chi

14.   Về vấn đề dạy listening
ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền

15. Product Approach và Process Approach: hai phương pháp dạy kỹ năng viết thường dùng
ThS Nguyễn Thị Hạnh 

16. Đề xuất định hướng sâu sắc hơn nữa chương trình TAGTTM
theo hướng TOEIC

Phan Thị Vân Thanh

17.  Làm thế nào để việc dạy và học tiếng Anh tại trường ĐHKT TP.HCM hiệu quả hơn khi áp dụng hệ thống tín chỉ
ThS Vũ Kim Yến

18. Học ngoại ngữ theo lới Bác
ThS Cao Thị Hoàng yến

8KỶ YẾU HỘI THẢO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (2011)

PHẦN I: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG MÔN HỌC

 1. Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học tiếng Anh giao tiếp
  thương mại theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  ThS. Trần Thị Phỉ
 2. Đề xuất cải tiến chương trình tiếng Anh theo hướng lấy người học làm trung tâm
  ThS. Võ Đình Phước
 3. Chương trình tiếng Anh cho GV–CBCC 2011
  ThS. Võ Đình Phước, ThS. Phan Xuân Thảo và ThS. Bùi Mỹ Ngọc
 4. Kết quả sơ bộ về khả năng tiếng Anh của một số sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM qua bài thi TOEIC
  ThS. Nguyễn Xuân Quang
 5. Tìm hiểu Khung CEFR và tăng tính chủ động trong việc giảng dạy, họctập và đánh giá ngoại ngữ tại Đại học Kinh tế TP.HCM
  ThS. Phan Xuân Thảo
 6. Vai trò của đề cương môn học trong việc tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính hiệu quả trong dạy – học của chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
  ThS. Vũ Kim Yến
  PHẦN 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC
 7. How to help our freshmen study Module 1 better?
  ThS.Nguyễn Thị Diệu Chi
 8. Một vài trao đổi cá nhân để việc dạy và học reading texts ở học phần 3 và 4 hiệu quả hơn
  ThS. Nguyễn Phương Chi
 9. Sử dụng trò chơi để thực hành phần từ vựng trong giáo trình Market Leader Elementary Course Book học phần I
  ThS. Lê Thùy Giang
 10. Khảo sát về cách học từ vựng môn tiếng Anh giai đoạn 1 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  ThS. Bùi Thị Xuân Hồng
 11. Tăng động cơ học tập và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên bằng điểm quá trình
  ThS. Hà Thanh Bích Loan
 12. Lồng ghép dạy phát âm vào bài giảng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  ThS. Nguyễn Tấn Lộc
 13. Giảng dạy theo hướng cá thể hóa (individualization) trong phát triển tính tự chủ của sinh viên (learner autonomy)
  ThS.Lê Thị Tuyết Minh
 14. Chia sẻ kinh nghiệm: Làm thế nào để giúp sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có một bài thuyết trình hiệu quả.
  ThS. Trần Thị Phỉ
 15. Developing language learners’ motivation and autonomy
  through weekly progress tests
  ThS.Phan Thị Vân Thanh
 16. How to help the weak students benefit the most from the
  lessons in market leader-elementary level
  ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy
 17. Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng vốn từ vựng thương mại trong kỹ năng nói cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM
  ThS. Bùi Thị Thu Trang
 18. Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ
  ThS. Nguyễn Thị Tuyết
 19. Một số góp ý về việc giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói tiếng Anh ở Trường Đại học Kinh tế TP.HCM để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
  ThS. Dương Thị Thúy Uyên
 20. Phát huy động lực học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh
  ThS. Cao Thị Hoàng Yến

 

HT16KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BAN 2013

 1. Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Anh
  Của Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hcm
  ThS.Trần Thị Phỉ
 2. More Effectively Learning English
  ThS.Nguyễn Xuân Quang
 3. Một Số Chia Sẻ Về Việc Dạy Và Học Tiếng Anh Tại Trường ĐHKT
  TP.HCM
  ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
 4. Ảnh Hưởng Của Việc Thu Thập Ý Kiến Người Học Lên Hiệu Quả Dạy Và Học Ở Trường ĐHKT TP.HCM
   ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi
 5. An Overview of Multi-Level Classes
  ThS. Cao Thị Hoàng Yến
 6. Chiến Lược Phát Triển Động Lực Học Tiếng Anh Cho Sinh Viên
  ThS. Lê Thị Tuyết Minh
 7. Using Task-Based Language Teaching (Tblt) In Teaching
  Reading Comprehension
  ThS. Hồ Thị Phương Nam
 8. Using Cognitive Strategies In Teaching and Learning
  Vocabulary at Some UEH English Classrooms
  ThS. Lê Thị Thùy Giang
 9. Towards Improving UEH’s Undergraduates’ Listening and
  Speaking Skills Via Video-Inserted Lectures
  ThS. Nguyễn Tấn Lộc
 10. Một Số Hoạt Động – Trò Chơi Trong Giờ Học Tiếng Anh
  ThS. Lê Thị Tuyết Minh
 11. Multiliteracies In Language Education
  ThS. Nguyễn Phương Chi
 12. Bên Lề Dịch Thuật Và Tiếng Việt
  ThS. Lê Thị Diên Anh & Trương Thị Ngọc Thu
 13. Biểu đạt ý nghĩa dĩ thành của ĐÃ, RỒI và CHƯA với vị ngữ
  hữu đích trong tiếng Anh
  ThS. Trương Thị Anh Đào
 14. Đề Nghị Giải Pháp Cho Cách Phát Âm Tên Riêng Nước Ngoài
  ThS. Nguyễn Thị Hạnh
 15. Xác Định Độ Khó Văn Bản Bằng Công Cụ Coh-Metrix
  ThS. Võ Đình Phước
 16. Bài Kiểm Tra Cuồi Chương Học (End-of-Unit Test) Học Phần 1 & 2
  ThS. Bùi Thị Xuân Hồng, ThS. Trương Thị Anh Đào, ThS. Lê Phương Nga, ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi, ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, & T ThS. rần Thị
  Phỉ

 

HT9KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN (2014)

Lời nói đầu

Phần I: Chương trình đào tạo tiếng Anh tại UEH

1. Định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh không chuyên phục vụ các chương trình đào tạo tiến tiến tại UEH
ThS. Võ Đình Phước
2. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại UEH
ThS. Võ Đình Phước
3. Chuẩn tiếng anh đầu ra hệ đại học chính quy: thực trạng và giải pháp
ThS. Hà Thanh Bích Loan
4. Một số ‘khó khăn’ và ‘nhu cầu’ của sinh viên khi học tiếng Anh tại ĐHKT TP. HCM
Nguyễn Ngọc Anh
5. Evaluation of the course book Market Leader – Elementary
ThS.Trần Thi Phỉ, ThS. Lê Phương Nga, ThS. Trương Thị Anh Đào, ThS. Hồ Minh Thắng
6. Đánh giá giáo trình Market Leader-Pre-Intermediate tại trường ĐHKT TP. HCM
ThS. Bùi Thị Xuân Hồng, ThS. Thái Thị Bích Hồng, ThS. Trần Mai Chi
7. Các đề xuất cải tiến phần listening trong Practice Books để giúp sinh viên tiếp cận bài thi NEW TOEIC
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
8. Một vài nhận xét về Tài liệu Ôn tập môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
ThS. Nguyễn Phương Chi
9. Ảnh hưởng của điểm quá trình lên điểm kết thúc học phần và điểm học phần
ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi

8Phần II: Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại UEH

10. Tentative activities for teaching language skills in Module 1
ThS. Lê Thị Diên Anh, ThS. Dương Thị Thúy Uyên, ThS. Bùi Thị Thu Trang
11. Giải pháp cải thiện kỹ năng viết của sinh viên ở học phần 1&2
ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi
12. Một số đề xuất để dạy nghe ở học phần 4 hiệu quả
ThS. Nguyễn Phương Chi, ThS. Nguyễn Thị Hà Giang, ThS.Võ Đoàn Thơ
13. Một vài đặc điểm ngữ nghĩa của hình thái dĩ thành tiếng Anh
ThS. Trương Thị Anh Đào
14. Transforming a listening drill to help our students
Lê Anh Dũng
15. Phân tích lỗi thường gặp trong các lựa chọn của câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra từ vựng của bài thi trắc nghiệm khách quan
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
16. Đề xuất một số hoạt động nhằm làm tăng hiệu quả giảng dạy phần nghe TOEIC ở HP1 & 2
ThS Nguyễn Thị Hạnh
17. Một số chia sẻ về ảnh hưởng của trò chơi đến việc dạy và học tiếng Anh tại trường ĐHKT TPHCM
ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
18. Chia sẻ kinh nghiệm: một phương pháp thực hành giúp sinh viên nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh
ThS. Phan Thúy Khanh
19. English pronunciation and its implications in language learning and teaching
ThS. Nguyễn Tấn Lộc
20. Towards improving UEH’s undergraduates’ pronunciation using Pronunciation Power software
ThS. Nguyễn Tấn Lộc
21. E-LEARNING và GNOMIO.COM
ThS. Lê Thị Tuyết Minh
22. Thúc đẩy tinh thần tập thể ở các lớp tiếng Anh chất lượng cao
ThS. Lê Thị Tuyết Minh
23. Some causes of students’ passiveness in English classrooms
ThS. Lê Phương Nga
24. The essential roles of skimming and scanning techniques in teaching reading comprehension
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
25. A quick analysis of some typical gaps in phonology and morphology between English and Vietnamese that lead to Vietnamese students’common errors
ThS. Nguyễn Phú Quỳnh Như
26. How to improve English listening skill for Vietnamese students
ThS. Nguyễn Xuân Quang
27. Introduction to QUIZLET.COM – a free web application to study Business English vocabulary for students at UEH
ThS. Trần Thị Phỉ
28. Sử dụng thẻ câu hỏi và điện thoại di động để nâng cao sự tự tin của sinh viên trong giao tiếp bằng tiếng Anh
ThS. Võ Đoàn Thơ
29. Teaching should be a two-way interaction, not student-centered
ThS. Phan Xuân Thảo
30. A case study in interclass speaking activity in English classes – K38 at UEH
ThS. Phan Xuân Thảo, ThS. Phan Thúy Khanh
31. How to help UEH students consolidate their vocabulary
ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy, ThS. Nguyễn Lương Hoàng Thành
32. Some ideas to motivate students to use English outside classrooms
ThS. Kiều Huyền Trâm
33. Using interactive whiteboard in English classes – a nightmare or an enjoyable experience?
ThS. Dương Thị Thúy Uyên

 

HT3KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TẠI UEH (2015)

1. ACTION RESEARCH IN EDUCATION – AN OVERVIEW
Nguyen Luong Hoang Thanh M.A.
2. AN EFFECTIVE WAY OF TEACHING PRONUNCIATION IN A BUSINESS ENGLISH COURSE
Ha Thanh Bich Loan, M.A.

3. ẨN DỤ DÙNG TỪ NGỮ CHỈ CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
ThS. Lê Thị Diên Anh
4. BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT

ThS. Trương Thị Anh Đào
5. CALIBRATION – A SIGNIFICANT ACTIVITY AND CONTRIBUTORY FACTOR TO QUALITY AND FAIRNESS IN TESTING LANGUAGE SKILLS
Duong Thi Thuy Uyen, M.A.
6. ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
7. GROUP-WORKING DESIGNS IN AN EGAP CLASSROOM
Hồ Thị Phương Nam, M.A.

8. HIỆU QUẢ CỦA HỌC VÀ THUYẾT TRÌNH THEO NHÓM TRONG VIỆC CẢI THIỆN TINH THẦN TẬP THỂ VÀ RÈN LUYỆN 4 KỸ NĂNG Ở LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

Th.S Nguyễn Thị Diệu Chi
9. HỌC ĐỌC TỪ MỘT GÓC NHÌN (Về một loại bài tập người học thường ít thực hiện)
Nguyễn Ngọc Anh
10. HOW TO MAKE THE TEACHING POWERPOINT SLIDES MORE ATTRACTIVE IN YOUR TEACHING
Ngoc My Bui M.A
11. HOW TO TEACH LARGE CLASSES
Ho Minh Thang, M.A.
12. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH
ThS. Nguyễn Thiên Phương
13. IMPLEMENTATION OF SKIMMING AND SCANNING TECHNIQUES IN TEACHING READING COMPREHENSION
Nguyen Thi Minh Ngoc, M.A.
14. INITIAL SURVEYS: BUSINESS ENGLISH CHOICE OF UEH AND COURSE EXPECTATIONS
Phan Xuan Thao, M.A.
15. LEARNER STYLES AND STRATEGIES: A PILOT INVESTIGATION
Ho Dinh Phuong Khanh, M.A
16. LEARNERS’ POTENTIAL PROBLEMS IN LISTENING AND CRITERIA OF SELECTING RECORDED MATERIALS
Tran Mai Chi, M.A.
17. LECTURES, SEMINARS AND TUTORIALS – WHICH ONES ARE THE MOST BENEFICIAL?
Nguyễn Thị Kim Thủy, M.A.
18. MAKING A SPEECH IN ENGLISH: HOW TO DO IT MORE EFFECTIVELY
Nguyen Xuan Quang, M.A.
19. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN HỨNG THÚ HỌC TIẾNG ANH HƠN
Ths. Bùi Thị Xuân Hồng
20. PROMOTING STUDENTS’ VOCABULARY REPERTOIRE
Le Thi Tuyet Minh, M.A.
21. QUANTITATIVE RESEARCH & QUALITATIVE RESEARCH APPROACH IS THE DEBATE BETWEEN THEM A NEVER-ENDING ONE?
Nguyen Luong Hoang Thanh, M.A.
22. RADICALLY EXPLOITING LISTENING EXERCISES FROM MARKET LEADER COURSEBOOK
Ha Thanh Bich Loan, M.A.
23. SHOULD WE SAY “NO” TO TRANSLATION IN TEACHING READING COMPREHENSION?
Vo Dinh Phuoc, M.A
24. SUGGESTED PRE-READING ACTIVITIES FOR READING TEXTS IN MODULE 3 (PRE- INTERMEDIATE MARKET LEADER COURSE BOOK – THIRD EDITION)
Kieu Huyen Tram, M.A.
25. SUGGESTION FOR USING A SPEED READING PROGRAMME FOR UEH STUDENTS
Tran Thi Phi M.A.
26. TEACHING CASE STUDIES IN MODULE 2
Bui Thu Trang, M.A.
27. TEACHING LARGE MULTILEVEL CLASSES AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY (UEH)

Le Phuong Nga, M.A
28. THE INNOVATION IN TEACHING READING TO THE STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HCMC
Nguyen Thi Minh Ngoc, M.A.
29. THE INTRODUCTION OF CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) TO ENGLISH TEACHING AND LEARNING AT UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
Vo Doan Tho, M.A.
30. THE THREE APPROACHES TO GRAMMAR AND THEIR APPLICATION IN ANALYZING STUDENTS’ ERRORS
Nguyen Phu Quynh Nhu, M.A.
31. THE USE OF MOTHER TONGUE IN SECOND LANGUAGE VOCABULARY ACQUISITION
Nguyen Thi Hanh, M.A.
32. VỀ MÔN VIẾT Ở HỌC PHẦN 3 VÀ 4 CHO LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
ThS. Nguyễn Phương Chi
33. VIDEO CLIPS MADE BY THIRD-YEAR STUDENTS TO ENHANCE SPEAKING AND LISTENING SKILLS OUTSIDE CLASSROOM
Thai Hong Phuc, M.A.
34. APPLICATION OF QUIZLET.COM TO TEACHING AND LEARNING BUSINESS ENGLISH VOCABULARY AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
Trần Thị Phỉ, Võ Đoàn Thơ, Nguyễn Lương Hoàng Thành, Hồ Đình Phương Khanh & Phan Thúy Khanh
HT7
35. THE EFFECTIVENESS OF THE SELF-ASSESSMENT AND PEER-TEACHING ACTIVITY BASED ON THE LEARNING PYRAMID ON THE STUDENTS’ RETENTION IN LEARNING VOCABULARY AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

Dương Thị Thúy Uyên & Võ Đoàn Thơ
36. VISUAL MINI-TESTS IN REVIEWING VOCABULARY OF MODULES 1, 2, 3, 4
Bùi Mỹ Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Minh Hương & Lê Thùy Giang

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TẠI UEH (2016)

LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN I: CẢI TIẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ

1. Hiệu quả của học và thuyết trình theo nhóm – các phát hiện khác
Th.S. Nguyễn Thị Diệu Chi

2. How is the effectiveness of reading strategy training related to the reading proficiency of the first-year students at University of Economics HCMC?
Th.S. Nguyễn Thị Minh Ngọc

3. How to conduct “case studies” more effectively in large multi-level English classrooms
Th.S. Bùi Thị Xuân Hồng,

4. How to motivate students to write
Th.S. Nguyễn Thị Hạnh

5. Lợi ích trong việc khuyến khích sinh viên học nhóm
Th.S. Nguyễn Thị Anh Thư

6. Như thế nào sẽ hiệu quả hơn khi giúp sinh viên học nghe theo những yêu cầu bài tập trong sách Market Leader, Pre-Intermediate, 3rd Edition?
Nguyễn Ngọc Anh

7. Some remarks on English writing training to the beginners
Th.S. Nguyễn Xuân Quang

8. Strategies to motivate your ESP learners
Th.S. Bùi Thị Thu Trang

9. Students’ learning strategies for dealing with vocabulary at the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
Th.S. Lê Phương Nga

10. Teaching Cinderella skill through time
Th.S. Nguyễn Lương Hoàng Thành

11. The challenges of teaching ESP reading
Th.S. Nguyễn Thị Kim Thủy

12. The role of memory
Th.S. Trần Mai Chi

13. The teaching of grammar
Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như

14. Thực tiễn dạy và học một ngoại ngữ hoàn toàn mới (Expérience de l ’enseignement – Apprentissage d’une Langue Entièrement Nouvelle)
Th.S. Nguyễn Thiên Phương

15. Willingness to communicate in English: A study of variables influencing Business English majors at University of Economics HCMC
Th.S. Phan Xuân Thảo & Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như

PHẦN II: NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

16. A cross-cultural study of verbal greetings in Vietnamese and English: A theoretical background
Th.S. Lê Thùy Giang

17. A comparison between English and Vietnamese nasals
Th.S. Võ Đình Phước

18. A study of English gratitude expressions in the view of pragmatics
Th.S. Kiều Huyền Trâm

19. Pronunciation: Problems facing Vietnamese learners of English
Th.S. Hồ Đình Phương Khanh

20. “Vietnamese English” – A discussion of a variety of English
Th.S. Lê Thùy Giang

PHẦN III: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ

21. Giới thiệu một ứng dụng trong luyện nghe ngoại ngữ
Th.S. Nguyễn Phương Chi

22. Using Goldwave software to make audio files
Th.S. Bùi Mỹ Ngọc

23. Using TED TALKS to enhance English language learning at UEH
Th.S. Trần Thị Phỉ