HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K25.1 LTĐHCQ & K22.1 VB2 CQ

Nhằm hỗ trợ giảng viên thực hiện công tác hướng dẫn tốt nghiệp thuận lợi và giúp sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập/khoá luận tốt nghiệp hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ sẽ tập hợp các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn tại bài viết này để giảng viên hướng dẫn và sinh viên tiện tra cứu.

GVHD và sinh viên có thể tải các văn bản cần thiết theo các link dưới đây.

Hướng dẫn và toàn bộ các tài liệu được cập nhật hàng năm. Trước mỗi kỳ thực tập, sinh viên năm cuối sẽ được tập trung nghe phổ biến và hướng dẫn chương trình thực tập của mình.

 1. Danh sách phân công GVHD K25.1 & K22.1
 2. Kế hoạch thực tập và xét TN K25.1 LTĐHCQ – UEH
 3. Kế hoạch thực tập và xét TN K22.1 VB2 – UEH
 4. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K25.1 & K22.2
 5. Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập
 6. Quy định về chống đạo văn
 7. Bài thu hoạch tham khảo
 8. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
 9. Mẫu bìa bài thu hoạch thực tập/khóa luận
 10. Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (new)
 11. Academic Phrase Bank
 12. Tài liệu tham khảo về văn phong
 13. Thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp/khoa luận