Downloads

Slides – Practice Book 2 (dành cho giảng viên khoa NNKT)

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

Password: buimyngoc1968

 

Slides – Market Leader – Intermediate

Chỉ có giảng viên khoa NNKT mới download được file này.

 

 

 

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam