Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại Kiến thức Tên học phần Khoa – Ban HK1 DC Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin P1 LLCT KTN Kỹ năng Nghe TATM 1 NNKT KTN Kỹ năng Nói TATM 1 NNKT KTN Kỹ năng Đọc TATM 1 NNKT KTN Kỹ năng Viết TATM 1 NNKT DC Tin học ứng dụng trong kinh doanh HTTTKD KTN Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh NNKT   HK2 DC Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin P2 LLCT DC Quản trị học QT CSKN Kinh tế vi mô I KT KTN Kỹ năng Nghe TATM 2 NNKT KTN Kỹ năng Nói TATM 2 NNKT KTN Kỹ năng Đọc TATM 2 NNKT KTN Kỹ năng Viết TATM 2 NNKT DC Đại cương văn …
Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐH CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Thực tập là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh Thương mại. Chương trình thực tập tạo cơ hội cho sinh viên: Tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như về cách tổ chức hoạt động và quản lý tại một công ty/doanh nghiệp;
Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 1) Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 2) Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 3) Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 4) Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 5) Đề cương môn học Tiếng Anh giao tiếp thương mại (HP 6) Đề cương ôn tập đầu ra hệ VLVH Đề cương ôn tập tuyển sinh hệ Liên thông đại học Đề cương ôn tập đầu ra hệ liên thông …
Đọc thêm
Load More