Seminar: “Reflection on Writing And Getting Published in Academia”

On the morning of July 13, 2022, at UEH, a Seminar session with the theme: “Reflection on Writing And Getting Published in Academia” took place in a hybrid form (both online and face to face in Room B1.205, University of Economics Ho Chi Minh City). The seminar plays an important role in the series of “Applied Seminars in Language Teaching” – International Conference on Applied Linguistics & Language Education (ICALLE 2022), co-organized by the School of Foreign Languages ​​and International Languages And Country Studies Institute, University of Economics Ho Chi Minh City. The seminar speaker is a famous education expert from Victoria University …
Read More

Hybrid Seminar: Reflections on writing and getting published in academia

We would cordially invite you to register for the pre-conference seminar hosted by the School of Foreign Languages at the University of Economics Ho Chi Minh city (UEH University). Detailed information about the seminar is below: Topic: REFLECTIONS ON WRITING AND GETTING PUBLISHED IN ACADEMIA Mode: Hybrid Seminar Speaker: Assoc. Prof. Dr. Jonathan Newton (Victoria University of Wellington) Date: Wednesday, July 13, 2022 Time: 9.30- 11.30 AM (Vietnam) Registration: Link to register This Seminar is one of the activities under the frame of the International Conference on Applied Language and Language Education 2022 (ICALLE 2022). For further information, please view the enclosed Call for Proposals or contact …
Read More

Hội thảo trực tuyến quốc tế 2021: Technologies and Language Education

Hội thảo với nhiều bài viết và đề tài thuyết trình chất lượng không chỉ đến từ Đại học UEH mà còn thu hút sự tham gia đóng góp của GV các trường ĐH trong và ngoài nước như ĐH Ngân Hàng TP.HCM, ĐH Bangladesh, ĐH Humber (Canada), ĐH Bách Khoa Tây Bắc (Trung Quốc), ĐH Jagannath (Bangladesh)…Ngoài ra, buổi hội thảo quy tụ nhiều giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu của nhiều trường và tổ chức giáo dục trong và ngoài nước: Đại học Kinh tế-Luật, ĐH Khoa học XH&NV, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Quốc Tế TP.HCM; …
Read More

CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED LINGUISTICS AND LANGUAGE EDUCATION

School of Foreign Languages, University of Economics Ho Chi Minh City, is calling for submissions for International Conference on Applied Linguistics and Language Education to be held in November 2021. International Conference on Applied Linguistics and Language Education is an annual conference that is a platform for academicians, researchers, managers, and students to share their research, theoretical perspectives, and practices in the field of applied linguistics and language education. Abstracts and full papers will be subject to double-blind peer review based on originality, novelty, relevance, presentation, and accuracy. The main theme for 2021 is TECHNOLOGIES AND LANGUAGE EDUCATION.Review and research papers …
Read More

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 12/2020

Ngày 11/12/2020, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế hợp tác với Humber College, Canada tổ chức buổi hội thảo online chuyên đề “Networked Learning and Teaching” do Tiến sĩ Stephen Allen- Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ Anh Đại học Humber làm diễn giả Hội thảo đã thu hút nhiều Thầy Cô từ các trường Đại học lớn như ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Đà Nẵng và các trường Đại học ở Phillipine đồng thời tham dự. Chuyên đề đã cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm và gợi ý những hoạt động hữu ích cho việc dạy …
Read More