Chương trình tiếng Anh không chuyên

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU CHUNG

Môn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế được xem là môn học hỗ trợ, nhằm giúp người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ như là một công cụ giao tiếp trong môi trường học thuật và môi trường làm việc sau này. Mục tiêu chung của môn học và chương trình đào tạo ngọaị ngữ là:

(i) giúp sinh viên cập nhật và đào sâu kiến thức chuyên môn trong quá trình học tập thông qua nguồn ngữ liệu sách báo, tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài;

(ii) trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để có thể giao tiếp bằng tiếng nước ngoài trong môi trường làm việc và  giao tiếp quốc tế;

(iii) giúp sinh viên khi tốt nghiệp có thể thi đạt được một trong những chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị và được các đơn vị tuyển dụng chấp nhận.

MỤC TIÊU CỤ THỂ:

Chương trình ngoại ngữ không chuyên giúp sinh viên:

(i) phát triển và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cơ bản (nghe, nói, đọc, viết);

(ii) củng cố và phát triển kiến thức ngôn ngữ như: ngữ pháp, cấu trúc câu và từ vựng căn bản;

(iii) hiểu và sử dụng được từ vựng thông dụng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Phát triển và luyện tập từ vựng thương mại tổng quát và từ vựng chuyên ngành phù hợp với ngành nghề mà các sinh viên đang theo học;

(iv) Định hướng những kiến thức/kỹ năng cần bổ sung hay/và rèn luyện thêm ngoài giờ học chính khóa.