Kỷ yếu Hội thảo khoa học ngày 19/12/2014

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: Chương trình đào tạo tiếng Anh tại UEH

1. Định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh không chuyên phục vụ các chương trình đào tạo tiến tiến tại UEH
ThS. Võ Đình Phước
2. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại UEH
ThS. Võ Đình Phước
3. Chuẩn tiếng anh đầu ra hệ đại học chính quy: thực trạng và giải pháp
ThS. Hà Thanh Bích Loan
4. Một số ‘khó khăn’ và ‘nhu cầu’ của sinh viên khi học tiếng Anh tại ĐHKT TP. HCM
Nguyễn Ngọc Anh
5. Evaluation of the course book Market Leader – Elementary
ThS.Trần Thi Phỉ, ThS. Lê Phương Nga, ThS. Trương Thị Anh Đào, ThS. Hồ Minh Thắng
6. Đánh giá giáo trình Market Leader-Pre-Intermediate tại trường ĐHKT TP. HCM
ThS. Bùi Thị Xuân Hồng, ThS. Thái Thị Bích Hồng, ThS. Trần Mai Chi
7. Các đề xuất cải tiến phần listening trong Practice Books để giúp sinh viên tiếp cận bài thi NEW TOEIC
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
8. Một vài nhận xét về Tài liệu Ôn tập môn tiếng Anh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
ThS. Nguyễn Phương Chi
9. Ảnh hưởng của điểm quá trình lên điểm kết thúc học phần và điểm học phần
ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi

8Phần II: Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại UEH

10. Tentative activities for teaching language skills in Module 1
ThS. Lê Thị Diên Anh, ThS. Dương Thị Thúy Uyên, ThS. Bùi Thị Thu Trang
11. Giải pháp cải thiện kỹ năng viết của sinh viên ở học phần 1&2
ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi
12. Một số đề xuất để dạy nghe ở học phần 4 hiệu quả
ThS. Nguyễn Phương Chi, ThS. Nguyễn Thị Hà Giang, ThS.Võ Đoàn Thơ
13. Một vài đặc điểm ngữ nghĩa của hình thái dĩ thành tiếng Anh
ThS. Trương Thị Anh Đào
14. Transforming a listening drill to help our students
Lê Anh Dũng
15. Phân tích lỗi thường gặp trong các lựa chọn của câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra từ vựng của bài thi trắc nghiệm khách quan
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
16. Đề xuất một số hoạt động nhằm làm tăng hiệu quả giảng dạy phần nghe TOEIC ở HP1 & 2
ThS Nguyễn Thị Hạnh
17. Một số chia sẻ về ảnh hưởng của trò chơi đến việc dạy và học tiếng Anh tại trường ĐHKT TPHCM
ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
18. Chia sẻ kinh nghiệm: một phương pháp thực hành giúp sinh viên nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh
ThS. Phan Thúy Khanh
19. English pronunciation and its implications in language learning and teaching
ThS. Nguyễn Tấn Lộc
20. Towards improving UEH’s undergraduates’ pronunciation using Pronunciation Power software
ThS. Nguyễn Tấn Lộc
21. E-LEARNING và GNOMIO.COM
ThS. Lê Thị Tuyết Minh
22. Thúc đẩy tinh thần tập thể ở các lớp tiếng Anh chất lượng cao
ThS. Lê Thị Tuyết Minh
23. Some causes of students’ passiveness in English classrooms
ThS. Lê Phương Nga
24. The essential roles of skimming and scanning techniques in teaching reading comprehension
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
25. A quick analysis of some typical gaps in phonology and morphology between English and Vietnamese that lead to Vietnamese students’common errors
ThS. Nguyễn Phú Quỳnh Như
26. How to improve English listening skill for Vietnamese students
ThS. Nguyễn Xuân Quang
27. Introduction to QUIZLET.COM – a free web application to study Business English vocabulary for students at UEH
ThS. Trần Thị Phỉ
28. Sử dụng thẻ câu hỏi và điện thoại di động để nâng cao sự tự tin của sinh viên trong giao tiếp bằng tiếng Anh
ThS. Võ Đoàn Thơ
29. Teaching should be a two-way interaction, not student-centered
ThS. Phan Xuân Thảo
30. A case study in interclass speaking activity in English classes – K38 at UEH
ThS. Phan Xuân Thảo, ThS. Phan Thúy Khanh
31. How to help UEH students consolidate their vocabulary
ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy, ThS. Nguyễn Lương Hoàng Thành
32. Some ideas to motivate students to use English outside classrooms
ThS. Kiều Huyền Trâm
33. Using interactive whiteboard in English classes – a nightmare or an enjoyable experience?
ThS. Dương Thị Thúy Uyên