Thông báo xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 42 – ĐHCQ đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Căn cứ “Quy định xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”;

chung chi QT Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) thông báo về việc xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 42 – Đại học chính quy đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Khoá 42 – Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đúng với quy định và có nguyện vọng muốn chuyển điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

2. Quy trình và thời gian thực hiện

– Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm để quyết định học phần nào đề nghị miễn học và chuyển điểm;

– Sinh viên tải mẫu đơn xin miễn học và chuyển điểm học phần môn học tiếng Anh trên trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế (http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2015/10/09/don-xin-mien-hoc-va-chuyen-diem-hoc-phan-mon-hoc-tieng-anh/) và điền đầy đủ thông tin;

– Sinh viên nộp đơn và bản sao (bản photo có chứng thực) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc giấy chứng nhận kết quả thi cho lớp trưởng theo lớp sinh viên;

– Lớp trưởng tập hợp các đơn và bản sao chứng chỉ của các sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm theo lớp của mình và lập thành danh sách;

Từ ngày 19/9 đến 22/9/2016 (trong giờ hành chính) lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đề nghị xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần Tiếng Anh tại Phòng QLĐT-CTSV (Phòng A0.14);

Từ ngày 26/9 đến 30/9/2016 (trong giờ hành chính) lớp trưởng nộp đơn và bản sao chứng chỉ cho Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

Ngày 10/10/2016 Khoa Ngoại ngữ kinh tế chuyển kết quả xét duyệt về Phòng QLĐT-CTSV và thông báo kết quả xét duyệt tại trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

Từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2016 (trong giờ hành chính) lớp trưởng nhận kết quả xét duyệt từ Khoa Ngoại ngữ kinh tế và phát lại cho các bạn sinh viên trong lớp;

3. Một số lưu ý thêm

– Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận kết quả nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét miễn học và chuyển điểm. Cụ thể, để đủ điều kiện xét miễn học và chuyển điểm các học phần tiếng Anh, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ 10/2014 trở về sau.

– Sinh viên phải lưu giữ kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh của mình để đối chiếu với kết quả học tập trong tài khoản cá nhân;

– Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không phải đăng ký học. Trường sẽ không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm;

– Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không tính vào điểm trung bình để xét học bổng khuyến khích học tập của học kỳ có học phần Tiếng Anh được chuyển điểm (theo quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh);

– Nhà trường sẽ không giải quyết đơn xin miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh ngoài thời gian quy định trên;

Trong quá trình thực hiện thông báo này, nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ phòng QLĐT-CTSV theo số điện thoại sau: (08)38230082 (số nội bộ 122,  183).

(Thông báo của Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên)