Hội thảo khoa học 2016

Khoa Ngoại ngữ kinh tế sẽ tổ chức Hôi thảo khoa học “Foreign Language Teaching and Linguistic Studies” vào lúc 8h00 thứ Hai ngày 26/12/2016 tại phòng A211.

Kính mời quý thầy cô đến tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 26/12/2016 TẠI PHÒNG A.211

Thời gian NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY
8:00 – 8:15 ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ ĐẠI BIỂU
8:20 – 8:30 PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO ThS. Võ Đình Phước
8:35 – 8:55 THE CHALLENGES OF TEACHING ESP READING Th.S. Nguyễn Thị Kim Thủy
9:00 – 9:20 THE TEACHING OF GRAMMAR Th.S. Nguyễn Phú Quỳnh Như
9:25-9:45 GIẢI LAO
9:50-10:10 PRONUNCIATION: PROBLEMS FACING VIETNAMESE LEARNERS OF ENGLISH Th.S. Hồ Đình Phương Khanh
10:15-10:35 TEACHING CINDERELLA SKILL THROUGH TIME Th.S. Nguyễn Lương Hoàng Thành
10:45 THẢO LUẬN ThS. Võ Đình Phước(chủ trì)
TỔNG KẾT BẾ MẠC HỘI THẢO ThS. Võ Đình Phước